Aktuāli

Sākot ar 24. martu bērnudārzā darbosies 2 dežūrgrupas - 3. (Ābolīši)-1.,2.,3.,4.,5.gr.bērniem un  7.(Ķipari)-6.,7.,8.gr.bērniem

Ieeja bērnudārzā tikai pa vārtiņiem Zirņu ielā (pie karoga).

 Ierodoties bērnudārzā, vecākiem jāzvana pie grupas ārdurvīm, kur bērnu sagaidīs un pieņems/nodos skolotāja. Vecākiem ienākt iestādes telpās nebūs atļauts. 

****************************************************** 

Sveiciens visiem mūsu audzēkņiem un viņu ģimenēm! 

 

Kaut arī ikdienā vairs neredzamies , mēs joprojām esam mūsējie - Zirņu ielas bērnudārza bērni un darbinieki. Pateicoties vecāku atsaucībai un sadarbībai, mēs zinām kā jums klājas un ko jaunu jūs esat iemācījušies mājās. 

      

  

  

Arī turpmāk droši sazinieties ar savām audzītēm, jo viņām noteikti ir ko jums ieteikt interesantākai laika pavadīšanai un jaunu prasmju apgūšanai mājās. Un audzītēm arī ļoti, ļoti gribas zināt kā jums klājas.... 

 Dažus padomus , lai darbotos mājās kopā ar bērnu jūs varēsiet izlasīt arī šeit - sadaļā Metodiskie ieteikumi.

 ******************************************************  

 

 

Saistībā ar Covid - 19 izplatību Latvijā līdz Lieldienām izsludināta ārkārtas situācija, nosakot virkni stingri ierobežojošu pasākumu.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā  ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid - 19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Augstāk minēto iesniegumu var saņemt  savā grupā.

****************************************************** 

 

Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības rīkojumu,

mūsu izglītības iestāde būs slēgta no 16.06.-24.07.

 Šajā laikā bērniem būs iespēja apmeklēt

  -  Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi, Palasta ielā 14

    -  Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādi, A.Kronvalda ielā 45

 

  Par bērna izglītošanu un aprūpi vecākiem jāslēdz līgums ar izvēlēto izglītības iestādi vismaz mēnesi iepriekš (līdz 16.05)

       ******************************************************

  

  

 

 

 •  

****************************************************** 

 

 

2018. gada 11.decembrī, Rīgā, Mazajā Ģildē, centrs "Dardedze", SOS bērnu ciematu asociācija un Rīgas dome aicināja uz svinīgu sarīkojumu 9 Latvijas bērnudārzu pārstāvjus, lai pasniegtu sertifikātu

BĒRNIEM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS

 

 

************************************************************************

 

2018.gada 4.oktobrī Cēsu novada pašvaldības sēdē, deputāti pieņēma lēmumu "Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu interešu izglītības programmai "Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem"".

 

Noteiktā izmaksa par vienu apmeklējuma reizi - 2,42 eiro - transporta pakalpojumi .

 

Rēķinu par šo pakalpojumu saņemsiet elektroniski kopā ar ēdināšanas rēķinu.

 

Gadam noslēdzoties, šos interešu izglītības atmaksas čekus varēs iesniegt VID, lai atgūtu daļu no veiktajiem maksājumiem. Peldētpmācība sākas ar š.g. 8.oktobri. Pakalpojuma nodrošinātājs transportam IK Norle

************************************************************************

 

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

Lieliska vieta jūsu bērnam -

mūsu bērnudārzs! 

 •  bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 •  patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,
 •  mums ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem,
 •  mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 •  pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 •  mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt problēmsituācijas,
 •  mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz pievēršamies teātrim un dzejai,
 •  mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 •  savs virtuves bloks nodrošina mums gluži kā mājās gatavotu ēdienu,
 •  no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 •  šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 

  

Pamatojoties uz Cēsu domes lēmumu Nr. 216 no 24.08.2017. "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās", ar 2017. gada 1. septembri vecāku maksa par bērnu ēdināšanu ir noteikta

 

- izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu 1,67 €

 

- izglītojamiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem par vienu dienu 2,13 €.

 

 **********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************