Aktuāli

Reiz Daibes mežā piedzima Skudra Urda. Jau daudzus gadus blakus mežam ir poligons, kurā nonāk visi tie neizprotamie dažādu krāsu, materiālu, izmēru un formu priekšmeti, ko cilvēki pēc izmantošanas sauc par atkritumiem, un, kurus nereti gadās redzēt izmestus arī mežā. Skudras draugi, kas saimnieko poligonā - ZAAO, saka, ka atkritumi, ja tie nonāk mežā ir ļaunums, bet, ja tie nonāk poligonā – tie ir resursi, no tiem atkal var radīt noderīgas lietas.

Tā ir laba ziņa, ar kuru 16. martā Skudra Urda padalīsies arī ar mūsu bērnudārza bērniem Bitīšu, Ķiparu, Lācēnu un Puķuzirņu grupās. 

************************************************************************

 No 19. -23. martam

TEĀTRA FESTIVĀLS

POZITĪVAIS ZIRNIS

Gaidāmas 6 lieliskas izrādes,

ko rādīs Bitīšu, Puķuzirņu, Ķiparu, Rūķu, Lācēnu, Zvirbuļu, un Cālīšu  trupas!

Latvijas simtgades gaidās - tikai latviešu lugas! 

Maksa par izrādi  joprojām nemainīga - 1 konfekte

 

 

19.03./9.00 Apaļš, dzeltens, liels Bitītes
20.03./9.00

Kā aprīlis brauca pie marta ciemos

Zaķīšu pirtiņa

Ķipari

Puķuzirņi

22.03./9.00

Lauku pele un mājas pele

Zvēri un abru taisītājs

Rūķi

Lācēni

23.03./9.00 Zaķu gans Zvirbuļi un Cālīši
     
     

 

  ************************************************************************

Līdz marta beigām turpinās makulatūras vākšanas akcija " Dabai labu darīt"

Ja kādam vēl ir makulatūras krājumi, aicinām nogādāt tos bērnudārzā.

************************************************************************

 

Martā dežūrgrupa - ĶIPARI

skolotājas

Andžela Ozoliņa-Vīksne un Līga Briede


 ************************************************************************

Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-14/25 no 5.02.2018, 

 

Cēsu 4. PII būs slēgta laikā

 

no 18.06 - 26.07.

 

Šajā laikā dežūriestādes pienākumus pilsētā pildīs

 

Cēsu 1.PII  Palasta ielā  14 un 5. PII A. Kronvalda ielā 45

 

Vecākiem, kuru bērniem būs nepieciešami šo pirmsskolas iestāžu pakalpojumi, līdz 17. maijam personīgi jādodas uz izvēlēto iestādi un jāslēdz savstarpējas vienošanās līgums.

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 Laimīgu, veselīgu , draudzīgu un drošu Jauno gadu!

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************

 Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

 

Latvijai dzimšanas dienā - lielu kūku un visiem dziedāt dziesmu! Tā novēl mūsu bērnu vecāki. Un vēl - mīlošas sirsniņas, smaidīgas sejiņas; laimīgus, strādīgus, gudrus un mīlošus cilvēkus; ticību, cerību, mīlestību; laimīgus un veselus bērnus; daudz skaistus svētkus un nezaudēt dabas varenību un skaistumu.

Arī sagatavošanas grupas bērni jau var vārdos izteikt savas izjūtas par Latviju:

Anna - Latvija ir laba, man patīk debesīs mākoņos skatīties

Elza-Latvija ir krāsaina, mīļa un priecīga.Man gribas, lai bērniem Latvijā būtu prieks!

Tomass-lai Latvijā nebūtu strīdu!

Adrians-Latvija ir laba un skaista.

Ance - es Latvijai novēlu dziesmu - Sveiks, lai dzīvo!

Amanda - Latvija palīdz mammām un tētiem

Markuss - man patīk Latvijas karogs un zvaigznes. Es vēlos, lai visiem bērniem Latvijā būtu mammas.

Šarlote- Latvija ir mana dzimtene un es gribētu būt Latvijas karaliene

Rasa Sofija - mana Latvija ir mīļa un gudra. Latvijā ir košas krāsas

Harijs-es Latviju redzu lielu un izgreznotu

Kristers- Latvija ir forša. Bet galvenais, lai visi slimie cilvēki izveseļojas.

Artūrs- mana Latvija ir brīnišķīga. Es dziedāšu tev himnu.

Estere - man patīk Latvijas kontūra un karogs. Dzimšanas dienā es novēlu daudz balonu!

Grieta-man patīk, ka Latvijā mainās gadalaiki

Kārlis-Latvija ir interesanta un noslēpumaina. Lai Latvijai daudz draugu!

Paula - Latvijai jābūt gudrai un visu jāzina.

Evelīna - Latvijai-daudz bučas!

Martins-Latvija ir laimīga.Gribētos Latvijā vairāk PORSCHE mašīnas

Franko- Latvija ir spoža! Es gribu novēlēt cilvēkiem, lai viņiem ir prieks par mūsu Latviju!

 

  

 


 
****************************************************

 

Pamatojoties uz Cēsu domes lēmumu Nr. 216 no 24.08.2017. "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās", ar 2017. gada 1. septembri vecāku maksa par bērnu ēdināšanu ir noteikta

 

- izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu 1,67 €

 

- izglītojamiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem par vienu dienu 2,13 €.

 

 **********************************************

 

 1. septembra rīts Zirņu ielā atnāca ar  Zirņa priecīgu atklāsmi - beidzot visi ir atgriezušies! Smaidošas audzinātājas un auklītes sagaida bērnus, visās grupās valda atkalredzēšanās vai no jauna redzēšanās prieks.

                          

 Grupās notiek rotaļāšanās, našķēšanās, darbošanās , bet stundu pirms pusdienām, pagalmā ar krāsainiem baloniem nolaižas pats Zirnis - laimīgs, atkal redzot visus kopā. Patiesā priekā vienojamies jautrās rotaļās, bet laimīgais Zirnis vairs negrasās lidot prom, tāpēc balonus uztic vadītājai Līgai. Viņa ar vēlējumu - LAI MUMS ŠIS GADS AIZRIT TIK VIEGLI KĀ BALONA LIDOJUMS DEBESĪS, nodod balonus katrai grupiņai. Vēl īss brīdis sapņiem un vēlmēm un tad jau gandrīz pusotra simta starojošu acu pāru seko balonu lidojumam pāri Zirņu ielai, Cēsīm un Latvijai!

  

 

 

 

 

 

**********************************

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

 

Lieliska vieta jūsu bērnam - 

mūsu bērnudārzs! 

 

 

 •  bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 •  patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,
 •  mums ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem,
 • šobrīd mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 •  pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 •  mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt problēmsituācijas,
 •  mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz pievēršamies teātrim un dzejai,
 •  mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 •  savs virtuves bloks nodrošina mums gluži kā mājās gatavotu ēdienu,
 •  no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 •  šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.
 •                         

**********************************************************  

 

26. maijā

bērnudārzam sveikas teica 28 mūsu zirņubērni

Atceroties kopā pavadīto laiku, mazie absolventi atzīst, ka

-bērnudārzā gandrīz visu laiku bija labi brīži,

- grūtos brīžos palīdzēja labās un laipnās audzītes,

- audzinātājas mums iemācījušas visu ko varēja,

- spēlēšanās ārā ir labākais, kas vien var būt,

- mūsu bērnudārzs ir stiprs.

Topošie skolēni novēl, lai bērnudārzs kļūtu vēl skaistāks un spēcīgāks, lai audzinātājas iemācītu mazajiem bērniem visu to pašu ko mums un lai būtu izturīgas.

Savukārt mēs novēlam - protiet likt lietā visu, ko iemācījāties, esiet droši, patstāvīgi, draudzīgi un - LAIMĪGI! 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

 

   

************************************************************************