Aktuāli

Ir augusts un bērnudārzā šobrīd saimnieko vasara un Zirnis no Zirņu ielas. Zirnim ir vienkārši - daudz darba jau te nav. Visu ir izdarījuši bērni, pirms došanās brīvdienās un Zirnis var staigāt un priecāties par paveikto. Rezultāts ir - aug un gatavojas gan gurķi, tomāti un burkāni, gan zemenes, ķirbji un pētersīļi. Zirnim prieks arī par bagāto pīlādžu un riekstu ražu, bet ir arī pārsteigums - kādā no bērnudārza laukumiem uzziedējuši LINI!!

   

  

  

******************************************************  

Ar Cēsu novada pašvaldības rīkojumu Nr.2-1-2/1 no 02.01.2019.,

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde būs slēgta no 26.07.2019. - 30.08.2019.

Vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni pirmsskolas izglītības programmu no 26.07-30.08. apgūtu citā pirmsskolas izglītības iestādē, vienu mēnesi pirms pakalpojuma saņemšanas slēdz līgumu ar Cēsu pilsētas 1. PII vai 5. PII

 

 • ******************************************************  

 

Taurentiņš pirmais laidās uz pļavu,

Saulītei pamāja sveicienu savu.

Uzspurdza pakalnā mākoņu miglā,

Apreiba saulstaru rotaļā žiglā.

Piekusis apstājās brīdi uz lauka,

Jautāja puķēm - kad viņas plauka?

Brīnījās, lidojot bērniem gar vaigu - 

Jūs jau tik lieli - pa kuru laiku?

Laiks ir pagājis un 40 mūsu zirņabērniem bērnudārzs kļuvis par šauru. Viņus visus gaida skola, tāpēc 31.maijā visi vēlējām viņiem jaunus piedzīvojumus, jaunus draugus un jaunus izaicinājumus

****************************************************** 

 

 

11.decembrī, Rīgā, Mazajā Ģildē, centrs "Dardedze", SOS bērnu ciematu asociācija un Rīgas dome aicināja uz svinīgu sarīkojumu 9 Latvijas bērnudārzu pārstāvjus, lai pasniegtu sertifikātu

BĒRNIEM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS

 

 

************************************************************************

 

2018.gada 4.oktobrī Cēsu novada pašvaldības sēdē, deputāti pieņēma lēmumu "Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu interešu izglītības programmai "Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem"".

 

Noteiktā izmaksa par vienu apmeklējuma reizi - 2,42 eiro - transporta pakalpojumi .

 

Rēķinu par šo pakalpojumu saņemsiet elektroniski kopā ar ēdināšanas rēķinu.

 

Gadam noslēdzoties, šos interešu izglītības atmaksas čekus varēs iesniegt VID, lai atgūtu daļu no veiktajiem maksājumiem. Peldētpmācība sākas ar š.g. 8.oktobri. Pakalpojuma nodrošinātājs transportam IK Norle

************************************************************************

 Zirņus skaita rudenī!

Saulainajā 3. septembra priekšpusdienā Zirnis sasauca bērnudārza pagalmā visus savus zirņabērnus, lai novērtētu - cik tad daudz sanākuši un cik lieli izauguši. 

Vispirms Zirnis aicina parādīties audzinātājas, bet bērni nav gatavi no viņām šķirties pat uz pusminūti, tāpēc tūlīt jau pie savām mīļajām audzītēm traucas Rūķi, Ķipari, Puķuzirņi, Bitītes un Lācēni. Ābolīši, Zvirbuļi un Cālīši seko notiekošajam no saviem laukumiņiem. 

Visi ir savās vietās un drīz jau kopā dejojam - ar Zirni, ar sporta skolotāju Daci, cits ar citu un draugs ar draugu!

   

   

  

 

 

Īsti vietā vadītājas novēlējums - 

piedzīvojumiem, pārsteigumiem, zināšanām un jauniem iespaidiem pilnu jauno mācību gadu!

 v************************************************************************

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

Lieliska vieta jūsu bērnam -

mūsu bērnudārzs! 

 •  bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 •  patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,
 •  mums ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem,
 •  mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 •  pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 •  mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt problēmsituācijas,
 •  mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz pievēršamies teātrim un dzejai,
 •  mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 •  savs virtuves bloks nodrošina mums gluži kā mājās gatavotu ēdienu,
 •  no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 •  šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 

  

Pamatojoties uz Cēsu domes lēmumu Nr. 216 no 24.08.2017. "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās", ar 2017. gada 1. septembri vecāku maksa par bērnu ēdināšanu ir noteikta

 

- izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu 1,67 €

 

- izglītojamiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem par vienu dienu 2,13 €.

 

 **********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************