Aktuāli

 

*********************************

 

Kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem jāprot ne tikai aprūpēt bērnu fiziski. Tikpat svarīgi ir prast atbildēt uz bērna emocionālajām vajadzībām, kas spēlē neatsveramu lomu mazā cilvēka attīstībā.

 Tomēr vecāki bieži vien nonāk neizpratnē - Kāpēc viņš mani neklausa? Kā viņu disciplinēt? Varbūt esam viņu pārāk izlutinājuši?

 Saprotot bērna attīstības gaitu - ko bērns savā vecumā spēj un ko vēl nespēj, mēs varam daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam atbilstošās prasmes. Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam viņš vēl nav gatavs.

Mēs visi gribam, lai mūsu bērni izaug veiksmīgi, apķērīgi, pieklājīgi, laimīgi....... Pētījumi ir pierādījuši, ka svarīgākās dzīvei nepieciešamās kvalitātes bērnos var ielikt līdz 5 gadu vecumam, tāpēc ir pēdējais brīdis rast atbildes uz jautājumiem par bērnu audzināšanu.

Cienījamie vecāki!

19. oktobrī 1700aicinām jūs uz 3. nodarbību

"Vecāku spēka vairošana- atbalsts bērnu attīstības veicināšanā"

Nodarbības vadīs psiholoģe Iveta Lukjanova

bērnudārza lielajā zālē

 

********************************* 

 

Oktobrī dežūrgrupa - ĀBOLĪŠI

skolotājas - Jana Eglīte un Lāsma Tauriņa

****************************************************

 

********************************************** 

 

Pamatojoties uz Cēsu domes lēmumu Nr. 216 no 24.08.2017. "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās", ar 2017. gada 1. septembri vecāku maksa par bērnu ēdināšanu ir noteikta

 

- izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu 1,67 €

 

- izglītojamiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem par vienu dienu 2,13 €.

 

 **********************************************

 

 1. septembra rīts Zirņu ielā atnāca ar  Zirņa priecīgu atklāsmi - beidzot visi ir atgriezušies! Smaidošas audzinātājas un auklītes sagaida bērnus, visās grupās valda atkalredzēšanās vai no jauna redzēšanās prieks.

                          

 Grupās notiek rotaļāšanās, našķēšanās, darbošanās , bet stundu pirms pusdienām, pagalmā ar krāsainiem baloniem nolaižas pats Zirnis - laimīgs, atkal redzot visus kopā. Patiesā priekā vienojamies jautrās rotaļās, bet laimīgais Zirnis vairs negrasās lidot prom, tāpēc balonus uztic vadītājai Līgai. Viņa ar vēlējumu - LAI MUMS ŠIS GADS AIZRIT TIK VIEGLI KĀ BALONA LIDOJUMS DEBESĪS, nodod balonus katrai grupiņai. Vēl īss brīdis sapņiem un vēlmēm un tad jau gandrīz pusotra simta starojošu acu pāru seko balonu lidojumam pāri Zirņu ielai, Cēsīm un Latvijai!

  

 

 

 

 

 

**********************************

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

 

Lieliska vieta jūsu bērnam - 

mūsu bērnudārzs! 

 

 

 •  bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 •  patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,
 •  mums ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem,
 • šobrīd mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 •  pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 •  mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt problēmsituācijas,
 •  mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz pievēršamies teātrim un dzejai,
 •  mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 •  savs virtuves bloks nodrošina mums gluži kā mājās gatavotu ēdienu,
 •  no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 •  šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.
 •                         

**********************************************************  

 

26. maijā

bērnudārzam sveikas teica 28 mūsu zirņubērni

Atceroties kopā pavadīto laiku, mazie absolventi atzīst, ka

-bērnudārzā gandrīz visu laiku bija labi brīži,

- grūtos brīžos palīdzēja labās un laipnās audzītes,

- audzinātājas mums iemācījušas visu ko varēja,

- spēlēšanās ārā ir labākais, kas vien var būt,

- mūsu bērnudārzs ir stiprs.

Topošie skolēni novēl, lai bērnudārzs kļūtu vēl skaistāks un spēcīgāks, lai audzinātājas iemācītu mazajiem bērniem visu to pašu ko mums un lai būtu izturīgas.

Savukārt mēs novēlam - protiet likt lietā visu, ko iemācījāties, esiet droši, patstāvīgi, draudzīgi un - LAIMĪGI! 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

 

   

************************************************************************