Aktuāli

Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.342 no 2019.9.07 , darba diena no

pirmdienas, 22. jūnija pārcelta uz sestdienu , 13. jūniju, 

Lai plānotu ēdināšanas pakalpojumus, lūdzu laicīgi informējiet audzinātājas par bērna apmeklējumu 13. jūnijā.

 

 

***************************************************************************

 

Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 18.05.20. rīkojumu Nr. 2-1-2/355

vasaras periodā pirmsskolas izglītības programma tiks īstenota bez pārtraukuma, uzņemot bērnus atbilstoši valstī noteiktās ārkārtējās situācijas noteikumiem un ierobežojumiem.

Vasaras periodā darbosies dežūrgrupas, jo darbiniekiem ir jānodrošina atvaļinājums, tāpēc šajā laikā mēs aicinām vecākus izvērtēt, to vai bērnam ir jāatgriežas iestādē, vai ir iespēja kādu mēnesi vasarā bērnudārzu neapmeklēt. 

Vecāku un ģimenes iesaiste pirmsskolas izglītībā ir svarīga jebkurā laikā. Atbildība par bērna sagatavošanu skolai ir abpusējs process un pozitīvs galarezultāts ir abu pušu veiksmīga sadarbība. Ārkārtējās situācijas laikā mēs esam nodrošinājuši mācību procesa nepārtrauktību un vecāki ir veiksmīgi sadarbojušies! Paldies Jums par to!

 

***************************************************************************

Saistībā ar Covid - 19 izplatību, ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 9.jūnijam,  turpinot noteikt ierobežojošus pasākumus, tāpēc pirmsskolas izglītības iestādi joprojām apmeklē tikai bērni, kuru vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

 

Saskaņā ar kārtību, kādā ārkārtējās situācijas laikā tiek saņemti un izņemti bērni

Vecākiem, atvedot bērnu, jāzvana pie grupas ārdurvīm, kur bērnu sagaidīs audzinātāja, bet apmierinošos laika apstākļos bērni tiks sagaidīti un pavadīti āra laukumos.

Vecākiem ienākt iestādes telpās nav atļauts.

(Iekšējos noteikumus par šo kārtību skatīt sadaļā NORMATĪVIE AKTI)

-------------------------------------------------------

No 13. maija atsācies mācību process klātienē obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem. Tiem 5 - 6 gadīgajiem bērniem , kuru vecāki izvēlēsies atstāt bērnu mājās, tiks nodrošināta iespēja apgūt mācības attālināti.

(Kārtību par mācību procesu skatīt sadaļā NORMATĪVIE AKTI)

****************************************************** 

 

 

 

 

 

 •  

****************************************************** 

 

 

2018. gada 11.decembrī, Rīgā, Mazajā Ģildē, centrs "Dardedze", SOS bērnu ciematu asociācija un Rīgas dome aicināja uz svinīgu sarīkojumu 9 Latvijas bērnudārzu pārstāvjus, lai pasniegtu sertifikātu

BĒRNIEM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS

 

 

************************************************************************

 

2018.gada 4.oktobrī Cēsu novada pašvaldības sēdē, deputāti pieņēma lēmumu "Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu interešu izglītības programmai "Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem"".

 

Noteiktā izmaksa par vienu apmeklējuma reizi - 2,42 eiro - transporta pakalpojumi .

 

Rēķinu par šo pakalpojumu saņemsiet elektroniski kopā ar ēdināšanas rēķinu.

 

Gadam noslēdzoties, šos interešu izglītības atmaksas čekus varēs iesniegt VID, lai atgūtu daļu no veiktajiem maksājumiem. Peldētpmācība sākas ar š.g. 8.oktobri. Pakalpojuma nodrošinātājs transportam IK Norle

************************************************************************

 

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

Lieliska vieta jūsu bērnam -

mūsu bērnudārzs!

 • bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 • patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk

apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,

 • mums ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem,
 • mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 • pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 • mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un
 • sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi
 • pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt
 • problēmsituācijas,
 • mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc
 • nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz
 • pievēršamies teātrim un dzejai,
 • mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi
 • veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 • no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 • šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs
 • - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************