Aktuāli

Jau vairāk kā mēnesi Zirnis viens saimniekojis mūsu mīļajā

 bērnudārzā-atpūties no aizvadītā gada darbiem, mazliet

 uzspodrinājis bērnudārza apkārtni, rūpējies par bērnu veidotajām

 dobītēm, bet nu ir klāt brīdis, kad Zirnis viens vairs nevar!

 Galu galā - raža ir ienākusies un turpmākajiem darbiem ir

 vajadzīga jūsu palīdzība, tāpēc

 

27.jūlijā bērnudārzs ir gatavs sagaidīt

 savus galvenos iemītniekus -bērnus.

 

  

 

 

**********************************

No 18. jūnija līdz 26. jūlijam - 

vasaras brīvdienas!!!

**********************************

Mācību gads noslēdzies  . Vēl dažas dienas,  un tad jau izklīdīsim savos vasaras priekos. Vēl dažas dienas, kad būt kopā un priecāties par gada laikā paveikto. Un mums ir par ko priecāties - bērni ir izauguši, daudz noderīga iemācījušies, daudz interesanta sadarījuši. Esam mācījušies draudzēties un sadarboties, mācījušies būt līdzdalīgi un līdzatbildīgi visos bērnudārzā notiekašajos procesos, daudz gājuši dabā, kur gan mācījāmies un rotaļājāmies, gan pētījām un palīdzējām. Liels palīgs šajos dabas darbos šogad bija Cūkmens, ar kuru draudzējās Ķiparu grupa. Ķipari  izpētīja apkārtni un sakopa to, iesēja egli un priedi kā arī iemācījās dziedāt un dejot Tīru mežu himnu. To novērtēja pats galvenais Latvijas Cūkmens (kurš gādā par to, lai bērni Latvijā būtu draugos ar dabu) un jūnija sākumā ar savu cūkmobīli iebrauca bērnudārza pagalmā. Ķipari saņēma diplomus par gada laikā paveikto un kopā ar pārējiem bērnudārza bērniem dziedāja un dejoja, atbildēja uz Cūkmena jautājumiem par dabu un palika apņēmības pilni nākamajā gadā turpināt iesākto, doties dziļāk dabas pētījumos un dalīties tajā ar pārējiem mūsu bērnudārza bēniem.

 

 

 

 **********************************

Zirņu bērni pākstī dīdās,
Tur tik maz ir vietas.
Grūti nosēdēt kaut brīdi-
Ļoti gribas skrieties.
       Pirmais pavēl otram brālim,
       Lai uz priekšu bīdās.
       Otrais dunkā trešajam-
       Arī citi strīdas.
Te no lielās knosīšanās
Šaurā pāksts plīst pušu-
Visi zaļie zirņu bērni
Zālē izbiruši...

 

 

26 brīnišķīgi, priecīgi,

kustīgi,veselīgi, gudri,

zinātkāri zirņubērni

šopavasar ir izbiruši no

mūsu mīļā bērnudārza.

Nu jums laiks lielākām vietām,

varenākām lietām un

garākiem ceļiem! 

Lai veicas!

 

 

**************************************

 

Ķiparu grupa 23. maijā pārstāvēja mūsu bērnudārzu

gadskārtējos pirmsskolēnu sporta svētkos. 

 

 

 

 

 

***********************************************************************

 

 

 

************************************************************************

Iestājoties siltajam laikam, kustēsimies arvien vairāk! 

Esam atsākuši arī KOPĪGĀS rīta vingrošanas. 

Katru rītu 810 VISI pulcējamies zālē, lai kopā iekustētos dienai.

Labvēlīgos laika apstākļos vingrojam ārā.

************************************************************************

 

 

 

11.aprīlī pie mums viesojās audzinātājas no visiem Cēsu novada bērnudārziem. Šie ciemiņi nenāca negaidīti un mums bija laiks sagatavoties viesu uzņemšanai un iepriecināšanai. Ciemiņu sagaidīšanas plānu apņēmās izstrādāt bērnu komanda no Bitīšu, Ķiparu un Lācēnu grupām. Darba grupa regulāri pulcējās metodiskajā kabinetā, lai vispirms atrastu labāko ideju, tad to izstrādātu, sagatavotu plānu un izmēģinātu. 

  

Trešdienas rītā cauri bērnudārzam bija izveidota trasīte, caur kuru ejot, ciemiņiem bija gan jāmet bumbas grozā, gan jāatkārto grūti vārdi un jābūvē celtne. Katram uzdevumam bija ieceli savi vadītāji un visi viesi spēles finišā ieradās priecīgi un apmierināti. Pasākuma vadītājs Kārlis balvā piedāvāja pašu bērnu izvēlētās dziesmas, ko iemācījusi mūzikas skolotāja Līga.

Pēc tam ciemiņi devās uz Rūķu grupu, kur skolotāja Dace bija noorganizējusi 3-gadīgo bērnu kopādarbošanos ar 6 un 7 gadīgajiem Bitīšu audzēkņiem, parādot visiem cik lieliski bērni prot darboties patstāvīgi, palīdzot un mācoties viens no otra. Savukārt sporta skolotāja Dace savā nodarbībā ar Puķuzirņu grupu, pierādīja, ka bērni paši var iekārtot vidi pilnvērtīgām fiziskām aktivitātēm un gūt lielāku gandarījumu no pašu paveiktā.

Viesi aizgāja apmierināti, un arī mēs esam gandarīti par paveikto un varam visiem teikt - 

MĒS LEPOJAMIES AR SAVIEM BĒRNIEM UN SKOLOTĀJIEM! 

  

   


 ************************************************************************

Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-14/25 no 5.02.2018, 

 

Cēsu 4. PII būs slēgta laikā

 

no 18.06 - 26.07.

 

Šajā laikā dežūriestādes pienākumus pilsētā pildīs

 

Cēsu 1.PII  Palasta ielā  14 un 5. PII A. Kronvalda ielā 45

 

Vecākiem, kuru bērniem būs nepieciešami šo pirmsskolas iestāžu pakalpojumi, līdz 17. maijam personīgi jādodas uz izvēlēto iestādi un jāslēdz savstarpējas vienošanās līgums.

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 Laimīgu, veselīgu , draudzīgu un drošu Jauno gadu!

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************

 Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

 

Latvijai dzimšanas dienā - lielu kūku un visiem dziedāt dziesmu! Tā novēl mūsu bērnu vecāki. Un vēl - mīlošas sirsniņas, smaidīgas sejiņas; laimīgus, strādīgus, gudrus un mīlošus cilvēkus; ticību, cerību, mīlestību; laimīgus un veselus bērnus; daudz skaistus svētkus un nezaudēt dabas varenību un skaistumu.

Arī sagatavošanas grupas bērni jau var vārdos izteikt savas izjūtas par Latviju:

Anna - Latvija ir laba, man patīk debesīs mākoņos skatīties

Elza-Latvija ir krāsaina, mīļa un priecīga.Man gribas, lai bērniem Latvijā būtu prieks!

Tomass-lai Latvijā nebūtu strīdu!

Adrians-Latvija ir laba un skaista.

Ance - es Latvijai novēlu dziesmu - Sveiks, lai dzīvo!

Amanda - Latvija palīdz mammām un tētiem

Markuss - man patīk Latvijas karogs un zvaigznes. Es vēlos, lai visiem bērniem Latvijā būtu mammas.

Šarlote- Latvija ir mana dzimtene un es gribētu būt Latvijas karaliene

Rasa Sofija - mana Latvija ir mīļa un gudra. Latvijā ir košas krāsas

Harijs-es Latviju redzu lielu un izgreznotu

Kristers- Latvija ir forša. Bet galvenais, lai visi slimie cilvēki izveseļojas.

Artūrs- mana Latvija ir brīnišķīga. Es dziedāšu tev himnu.

Estere - man patīk Latvijas kontūra un karogs. Dzimšanas dienā es novēlu daudz balonu!

Grieta-man patīk, ka Latvijā mainās gadalaiki

Kārlis-Latvija ir interesanta un noslēpumaina. Lai Latvijai daudz draugu!

Paula - Latvijai jābūt gudrai un visu jāzina.

Evelīna - Latvijai-daudz bučas!

Martins-Latvija ir laimīga.Gribētos Latvijā vairāk PORSCHE mašīnas

Franko- Latvija ir spoža! Es gribu novēlēt cilvēkiem, lai viņiem ir prieks par mūsu Latviju!

 

  

 


 
****************************************************

 

Pamatojoties uz Cēsu domes lēmumu Nr. 216 no 24.08.2017. "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās", ar 2017. gada 1. septembri vecāku maksa par bērnu ēdināšanu ir noteikta

 

- izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu 1,67 €

 

- izglītojamiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem par vienu dienu 2,13 €.

 

 **********************************************

 

 1. septembra rīts Zirņu ielā atnāca ar  Zirņa priecīgu atklāsmi - beidzot visi ir atgriezušies! Smaidošas audzinātājas un auklītes sagaida bērnus, visās grupās valda atkalredzēšanās vai no jauna redzēšanās prieks.

                          

 Grupās notiek rotaļāšanās, našķēšanās, darbošanās , bet stundu pirms pusdienām, pagalmā ar krāsainiem baloniem nolaižas pats Zirnis - laimīgs, atkal redzot visus kopā. Patiesā priekā vienojamies jautrās rotaļās, bet laimīgais Zirnis vairs negrasās lidot prom, tāpēc balonus uztic vadītājai Līgai. Viņa ar vēlējumu - LAI MUMS ŠIS GADS AIZRIT TIK VIEGLI KĀ BALONA LIDOJUMS DEBESĪS, nodod balonus katrai grupiņai. Vēl īss brīdis sapņiem un vēlmēm un tad jau gandrīz pusotra simta starojošu acu pāru seko balonu lidojumam pāri Zirņu ielai, Cēsīm un Latvijai!

  

 

 

 

 

 

**********************************

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

 

Lieliska vieta jūsu bērnam - 

mūsu bērnudārzs! 

 

 

 •  bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 •  patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,
 •  mums ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem,
 • šobrīd mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 •  pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 •  mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt problēmsituācijas,
 •  mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz pievēršamies teātrim un dzejai,
 •  mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 •  savs virtuves bloks nodrošina mums gluži kā mājās gatavotu ēdienu,
 •  no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 •  šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.
 •                         

**********************************************************  

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************