3.grupa "Ābolīši"

abolisi icon

 

Skolotāja
Edīte Mūrniece

Skolotāja
Jana Eglīte

Skolotājas palīdze
Dana Freivalde

 
„ĀBOLĪŠI”
- grupā 20 bērni vecumā no 2 - 3 gadiem

Dienas režīms

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:20   Bērnu sagaidīšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas,  
8:20 - 8:30 Rīta rosme, higiēnas procedūras
8:30 - 9:00  Brokastis, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
9:00 - 11:30 Bērnu attīstību veicinošas darbības telpās un svaigā gaisā, pastaigas, vērojumi, kustību rotaļas.
11:30 - 12:00   Higiēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:00 - 12:30 Pusdienas, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
12:30 - 15:00 Higiēnas procedūras, dienas atpūta
15:00 - 15:30 Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam
15:30 - 16:00 Launags, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, telpās un svaigā gaisā - rotaļas, spēles, sarunas, individuālais darbs
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Vēroju, izzinu, mācos. Pats.

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
  Sociālā un pilsoniskā mācību joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Dabaszinātņu mācību joma Valodu mācību joma Matemātikas mācību joma
  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Veselības un fiziskās aktivietātes mācību joma
  Valodu mācību joma Mūzika   Mūzika  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
   -  - - - -