3.grupa "Ābolīši"

abolisi icon

 

Skolotāja
Vineta Rommele

Skolotāja
Jana Eglīte

Skolotājas palīdze
Biruta Breža

 
„ĀBOLĪŠI”
- grupā 18 bērni vecumā no 3 - 4 gadiem

Dienas režīms

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:30   Bērnu pieņemšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas, higēnas procedūras  
8:30 - 9:00 Brokastis
9:00 - 10:40  Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības,tajā skaitā rotaļas, nodarbības,
  vai citas mācibu darba organizācijas formas, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
10:40 - 11:00 Gatavošanās pastaigai
11:00 - 12:15   Pastaiga svaigā gaisā - rotaļas, spēles, vērojumi, darbs
12:15 - 12:30 Pārģērbšanās pēc pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas
13:00 - 13:15 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgāas higiēnas darbības.
13:15 - 15:00 Dienas atpūta
15:00 - 15:45 Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, bērnu patstāvīgās rotaļas.
15:45 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā rotaļas,
  spēles, individuālais darbs, nodarbība, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Integrētās rotaļnodarbības

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1. Mūzika Fiziskā izglītība un veselība
Fiziskā izglītība un veselība
Mūzika Vizuālā māksla
2. Dabaszinības
Sociālās zinības un ētika
Matemātika Latviešu valoda Fiziskās aktivitātes
3. Fiziskās aktivitātes

 Veidošana

  Aplicēšana/konstruēšana
4. - -   Fiziskās aktivitātes  
5.  -  - - - -