4.grupa "Bitītes"

bitiites icon

Skolotāja
Ginta Ozoliņa

Skolotāja
Laila Bērziņa

Skolotājas palīdze
Vera Valberga

 

„BITĪTES” - grupā 23 bērni vecumā no 4-5 gadiem

Dienas ritums

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:20   Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas.
8:15 - 8:30 Rīta rosme, higiēnas procedūras.
8:30 - 9:00  Brokastis, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
9:00 - 12:00 Bērnu attīstību veicinošas darbības telpās un svaigā gaisā, pastaigas, vērojumi, kustību rotaļas. 
12:00 - 12:30 higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
13:00 - 15:00 Higiēnas procedūras, dienas atpūta
15:00 - 15:30 Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, gatavošanās launagam
15:30 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, gan telpās, gan laukumā - rotaļas, spēles , individuālais darbs, sarunas
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Vēroju, izzinu, mācos. Pats.

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Tehnoloģiju mācību joma Matemātika Valodu mācību joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
2. Dabaszinātņu mācību joma Mūzika Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Mūzika Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
3. Ritmika Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma   Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  
4. - - -   -
5.  -  - - - -

_____________________________________________