4.grupa "Bitītes"

bitiites icon

Skolotāja
Ineta Petaka

Skolotāja
Laila Bērziņa

Skolotājas palīdze
Vera Valberga

 

„BITĪTES” - grupā 25 bērni vecumā no 6-7 gadiem

Dienas režīms

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:30   Bērnu pieņemšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas, higēnas procedūras  
8:30 - 9:00 Brokastis
9:00 - 10:40  Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības,tajā skaitā rotaļas, nodarbības,
  vai citas mācibu darba organizācijas formas, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
10:40 - 11:00 Gatavošanās pastaigai
11:00 - 12:15   Pastaiga svaigā gaisā - rotaļas, spēles, vērojumi, darbs
12:15 - 12:30 Pārģērbšanās pēc pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas
13:00 - 13:15 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgāas higiēnas darbības.
13:15 - 15:00 Dienas atpūta
15:00 - 15:45 Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, bērnu patstāvīgās rotaļas.
15:45 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā rotaļas,
  spēles, individuālais darbs, nodarbība, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Integrētās rotaļnodarbības

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1. Sociālās zinības un ētika

Vizuālā māksla
Latviešu valoda Matemātika Fiziskā izglītība un veselība 
2. Fiziskā izglītība un veselība/baseins/ Fiziskā izglītība un veselība Mūzika Fiziskās aktivitātes Mājturība un tehnoloģijas
3. Dabaszinības - Fiziskās aktivitātes - Mūzika
4. - - -   -
5.  -  - - - -

_______________________________________________

 

 

Mīļuma pēcpusdiena

Pavasara gaidas vienmēr ir priecīgas. Mūsējās īpašas darīja mīļās omītes un opīši, vecmāmiņas un vectētiņi, kuri 8. marta pēcpusdienā ieradās bērnudārzā, lai kopā ar mazbērniem pavadītu mīļuma pilnu stundu. Jo - mums viņi ir īpaši cilvēki un mēs viņiem arī. 

Arī gatavojāmies šai dienai īpaši - pārrunājām ar ko vecvecāki nodarbojas, izjautājām mammas un tētus, jo mūsu omītes un opīši taču ir mūsu vecāku mammas un tēti. Mēs uzzīmējām vecvecāku portretus un audzītes teica, ka tie tik labi izdevušies, jo mēs savus vecvecākus ļoti mīlam! 

Paldies visiem mūsu vecvecākiem - vecmāmiņām un omītēm, opīšiem, vectētiņiem un babiņām - par to, ka bijāt ar mums šajā mīļuma pēcpusdienā un par to, ka jūs mums esat!

Tur grāmatu tik daudz!!!!!

2016. gada 3. novembris. Mēs Bitīšu grupā esam tik lieli grāmatu mīļotāji , ka bērnudārza grāmatu krājumi mūsu dēļ varētu izbeigties. Tā domā arī mūsu audzītes, tāpēc šonedēļ mēs atnesām grāmatas arī no mājām, lai padalītos ar draugiem tajos dārgumos, kas ir grāmatās. Mēs pat pagatavojām katrs savu grāmatzīmi, tāpēc var teikt: "Esam gatavi grāmatu priekam!"

Vislielākais šīsnedēļas notikums - ekskursija uz Cēsu bibliotēku. Vai nu esam tik nepacietīgi, vai varen naski gājēji, bet, kad nonākam pie bibliotēkas, izrādās - vārti vēl ir ciet! Bet bažām nav pamata - bibliotēkas darbinieces, ieraudzījušas tik lielu grāmatmīļotāju pulku, steidz avērt durvis un laipni aicina iekšā. Bērnu apkalpošanas nodaļā visi var apsēsties zaļā zālītē un noklausīties kā bibliotekāre Inese stāsta un rāda dažādas interesantas grāmatas - smagāko jātur ar abām rokām, mazākā ir tik maza, ka to var paslēpt saujā. Visvecākajai bibliotēkas grāmatai esot 65 gadi, bet citas atverot atklājas dārzi, mākoņi,laumiņu māja un pat varens milzis. Redzam visgarāko grāmatu un grāmatu kurā dzīvo lāčuks. ...

  

Inese saka, ka mēs esam ļoti uzmanīgi klausītāji, bet, lai mazliet padarbotos paši, dodamies uz spēļu istabu, kur grāmatu ir vēl vairāk nekā mājās un bērnudārzā kopā. Te nu katrs pēc sirds patikas varam izskatīties, izlasīties un izspēlēties!

  

 

2015./2016.m.g.

Pirmais mēnesis kopā

Esam aizvadījuši pirmo mēnesi kopā. Pa šo laiku esam sadraudzējušies, gandrīz pieraduši cits pie cita, kopā jau esam uzsākuši darboties - rotaļājamies, zīmējam , dziedam, sportojam, ieklausamies un runājam viens ar otru, kļūstam drošāki... visiem kopā mums šeit klājas jauki!

Esam aizvadījuši arī pirmos svētkus - rudens svētkus - kad kopā ar citām grupām sniedzām koncertu, rotaļājāmies un veidojām lielo svētku dekoru. Paldies vecākiem, kuri mājās palīdzēja mums izveidot brīnišķigas rudens kompozīcijas.