1.grupa "Cālīši"

calisi icon

 

 Skolotāja
Liene Melita Vītiņa

 

Skolotāja
Aija Rulle 

 

  Skolotājas palīdze
Sigita Veidiņa

 

„CĀLĪŠI” - grupā 16 bērni vecumā no 1,3 līdz 2 gadiem

Dienas ritums

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:20   Bērnu sagaidīšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas, higēnas procedūras  
8:15 - 8:30 Rīta rosme, kustību aktivitātes, higiēnas procedūras
8:30 - 9:00  Brokastis
9:00 - 11:30 Bērnu attīstību veicinošas rotaļnodarbības telpās un laukum;a, pastaigas, vērojumi, kustību rotaļas
11:30 - 12:00 Atgriešanās no pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:00 - 12:30 Pusdienas
12:30 - 13:00 Higēnas procedūras, gatavošanās dienas atpūtai
13:00 - 15:00 Dienas atpūta
15:00 - 15:30 Pakāpeniska celšanās, ģērbšanās, higiēnas procedūras,
  gatavošanās launagam
15:30 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības-telpās un svaigā gaisā
  spēles, individuālais darbs, rotaļas.
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Palīdz man saskatīt, sajust, saprast un izdarīt pašam...

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Matemātikas mācību joma Valodu mācību joma Valodu mācību joma
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
3. Dabaszinātņu mācību joma Valodu mācību joma Valodu mācību joma Valodu mācību joma Valodu mācību joma
4.          
5.    -     -