8.grupa "Lācēni"

laaceeni icon

Skolotāja
Elīna Strazdiņa

Skolotāja
Iluta Pelēce

Skolotājas palīdze
Aira Viša

 

„LĀCĒNI” - grupā 22 bērni vecumā no 5-6 gadiem

 

Dienas režīms

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:30   Bērnu pieņemšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas, higēnas procedūras  
8:30 - 9:00 Brokastis
9:00 - 10:40  Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības,tajā skaitā rotaļas, nodarbības,
  vai citas mācibu darba organizācijas formas, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
10:40 - 11:00 Gatavošanās pastaigai
11:00 - 12:15   Pastaiga svaigā gaisā - rotaļas, spēles, vērojumi, darbs
12:15 - 12:30 Pārģērbšanās pēc pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas
13:00 - 13:15 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgāas higiēnas darbības.
13:15 - 15:00 Dienas atpūta
15:00 - 15:45 Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, bērnu patstāvīgās rotaļas.
15:45 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā rotaļas,
  spēles, individuālais darbs, nodarbība, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Integrētās rotaļnodarbības

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1.
Latviešu valoda
Sociālās zinības un ētika
Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Matemātika
2. Fiziskās aktivitātes
Fiziskā izglītība un veselība
Fiziskā izglītība un veselība Dabaszinības Fiziskā izglītība un veselība  /baseins
3.   Mūzika     Fiziskās aktivitātes

4. - - -  Mūzika  
5.  -  - - - -