5.grupa "Puķuzirņi"

pukjuzirnji icon

 

Skolotāja
Sabīne Ķelpiņa

Skolotāja
Ilze Bistrova

Skolotājas palīdze
Ilze Podiņa

 

„PUĶUZIRŅI” - grupā 24 bērni vecumā no 5-6 gadiem

 

Dienas režīms

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:30   Bērnu pieņemšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas, higēnas procedūras  
8:30 - 9:00 Brokastis
9:00 - 10:40  Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības,tajā skaitā rotaļas, nodarbības,
  vai citas mācibu darba organizācijas formas, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
10:40 - 11:00 Gatavošanās pastaigai
11:00 - 12:15   Pastaiga svaigā gaisā - rotaļas, spēles, vērojumi, darbs
12:15 - 12:30 Pārģērbšanās pēc pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas
13:00 - 13:15 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgāas higiēnas darbības.
13:15 - 15:00 Dienas atpūta
15:00 - 15:45 Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, bērnu patstāvīgās rotaļas.
15:45 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā rotaļas,
  spēles, individuālais darbs, nodarbība, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Integrētās rotaļnodarbības

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1. Vizuālā māksla Sociālās zinības un  ētika Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Aplicēšana/Konstruēšana
2. Dabaszinības Fiziskā izglītība un veselība  Fiziskā izglītība un veselība   Matemātika Fiziskā izglītība un veselība 
3.  Fiziskās aktivitātes Mūzika

Fiziskās aktivitātes  
4. - -   Mūzika 
5.  -  - - - -