6.grupa "Rūķi"

ruukji icon

Skolotāja
Dace Stepaņenko

Skolotāja
Jana Sauska

Skolotājas palīdze
Nadežda Kaimiņa

 

„RŪĶI” - grupā 24 bērni vecumā no 3-4 gadiem

Dienas režīms

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:30   Bērnu pieņemšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas, higēnas procedūras  
8:30 - 9:00 Brokastis
9:00 - 10:40  Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības,tajā skaitā rotaļas, nodarbības,
  vai citas mācibu darba organizācijas formas, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
10:40 - 11:00 Gatavošanās pastaigai
11:00 - 12:15   Pastaiga svaigā gaisā - rotaļas, spēles, vērojumi, darbs
12:15 - 12:30 Pārģērbšanās pēc pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas
13:00 - 13:15 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgāas higiēnas darbības.
13:15 - 15:00 Dienas atpūta
15:00 - 15:45 Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, bērnu patstāvīgās rotaļas.
15:45 - 16:00 Launags
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā rotaļas,
  spēles, individuālais darbs, nodarbība, saskaņā ar grupas nodarbību sarakstu.
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Integrētās rotaļnodarbības

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1. Fiziskā izglītība un veselība

Mūzika
Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas
Matemātika
2. Sociālās zinības un ētika  Vizuālā māksla Fiziskā izglītība un veselība
Dabaszinības Fiziskās aktivitātes
3. - Fiziskās aktivitātes   Mūzika-  
4.   -    Fiziskās aktivitātes
5.  -  - - - -

 

 2017./2018. mācību gads

 

Dod man roku,

Es tev došu,

Mīļi, mīļi dzīvosim!

Ir pagājis pirmais mēnesis Rūķu grupā un mēs jau esam apraduši ar jaunajām telpām, audzinātājām un  jūtamies lielāki , drošāki un - saimnieki savā grupiņā. Tāpēc esam gatavi jau uzņemt pirmos ciemiņus.

11. oktobrī ciemos pie mums ieradās lielie draugi no Bitīšu grupas. Mēs sadraudzējāmies, kopīgi spēlējāmies un rotaļājāmies. Jaunie draugi uzdāvināja mums zīmējumus un teica mīļus vārdus.

Lielie bērni mums iemācīja cept maizīti. Mēs garšojām sēkliņas, mīcījām mīklu un izcepām draudzības kukulīšus.

Mēs atkal gaidīsim lielos draugus. Kopīgi mācīsimies pareizi ģērbties, spēlēties, apgūsim jaunas zināšanas.

Lai mums visiem veicas!

Skolotāja Dace Stepaņenko