Iestādes padome


_______________________________________


IESTĀDES PADOME
2017./2018.m.g.


Priekšsēdētājs: Inese Krūklīte

Sekretāre: Laila Ķimene - 4.PII izglītības metodiķe
Locekļi:
     Jana Sauska - pirmsskolas skolotāja
     Dace Grīnfelde - sporta skolotāja
     Lāsma Tauriņa - pirmsskolas skolotāja
     Līga Balode - iestādes vadītāja

                                                   

                                                   IESTĀDES VECĀKU PADOME

1. grupa:  

2. grupa:  Ilvija Kalniņa

                

3. grupa:  Elīna Dovgiallo

              

4. grupa:  Inese Šķēle
                 Gints Bērziņš

5. grupa:   Inese Olengoviča

                  Inese Krūklīte      

6. grupa:   Niks Jaunzems

                  Iveta Šmite

7. grupa:  Raitis Lapiņš

                 Ieva Roķe

8. grupa:  Evija Letiņa