Iestādes padome


_______________________________________


IESTĀDES PADOME
2017./2018.m.g.


Priekšsēdētājs: 

Sekretāre: Laila Ķimene - 4.PII izglītības metodiķe
Locekļi:
     Jana Sauska - pirmsskolas skolotāja
     Dace Grīnfelde - sporta skolotāja
     Lāsma Tauriņa - pirmsskolas skolotāja
     Līga Balode - iestādes vadītāja

                                                   

                                                   IESTĀDES VECĀKU PADOME

1. grupa:  

2. grupa:  

                

3. grupa:  

              

4. grupa:  Inese Šķēle
             

5. grupa:         

6. grupa: 

7. grupa:  Raitis Lapiņš

                 Ieva Roķe

8. grupa: