Iestādes padome


_______________________________________


IESTĀDES PADOME
2017./2018.m.g.


Priekšsēdētājs: Inese Krūklīte

Sekretāre: Laila Ķimene - 4.PII izglītības metodiķe
Locekļi:
     Jana Sauska - pirmsskolas skolotāja
     Dace Grīnfelde - sporta skolotāja
     Līga Balode - iestādes vadītāja

                                                   

                                                   IESTĀDES VECĀKU PADOME

1. grupa:  

2. grupa:   Laima Lapsa

                 Inga Zviedrāne     

3. grupa:   Māris Kulšs

                 Artūrs Citovičs

4. grupa:   Anete Rūķe

                 Mareks Pavārs

5. grupa:   Inga Matveja

                  Inese Krūklīte      

6. grupa:   Niks Jaunzems

                  Iveta Šmite

7. grupa:   Raitis Lapiņš

                  Ieva Roķe

8. grupa:   Evija Letiņa

                 Laila Sproģe