Aktuāli

 

 

      

    

  

 

Zirņa bērni pākstī dīdās,

Tur tik maz ir vietas.

Grūti nosēdēt kaut brīdi,

Ļoti gribas skrieties.

Pirmais pavēl otram brālim,

Lai uz priekšu bīdās.

otrais pavēl trešajam,

Arī citi dīdās.

Tā no lielās knosīšanās,

Šaurā pāksts plīst pušu,

Visi zaļie zirņu bērni,

Zālē izbiruši...

1. septembrī visi Zirņa bērni ir atpakaļ! 

Cits savā ierastajā vietiņā blakus vecajiem draugiem, cits - jaunā grupā ar jaunām audzinātājām, cits vispār pirmo reizi nonācis Zirņa valstībā!

Bet galvenais jau, ka esam atkal visi kopā! 

Šogad Zirņu ielas bērnudārzu par savām otrajām mājām sauc 172 mazie audzēkņi. 

Puķuzirņi izauguši un lepojas ar to, ka ir vecākie, gudrākie, atbildīgākie ... Arī Rūķi un Bitītes šogad pavisam nopietni sāks gatavoties skolas gaitām, jo nu jau viņiem 5... Lācēnu audzītes palaidušas skolā veselu izlaidumu, nu gatavas būt kopā ar trīsgadniekiem! Ķiparos šogad stiprākais kolektīvs - nekas nav mainījies - tie paši draugi, tās pašas audzītes, tā pati gultiņa. Tikai gadu vairāk - nu jau mums 4!

Cālīšos, Zvirbuļos un Ābolīšos paši mazākie-liela daļa pirmo reizi sper bērnudārza slieksni un sastopas gan ar prieku, bažām, nedrošību, daudz ko jaunu, bet viens ir skaidrs - būs interesanti un jauki!

  

 

 

     

 zind23-12.jpg 

   

   

 

 

  

   

   

 

 

 

 

************************************************************************

 

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

Lieliska vieta jūsu bērnam -

mūsu bērnudārzs!

 • bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 • patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk

apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,

 •  
 • mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 • pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 • mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un
 • sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi
 • pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt
 • problēmsituācijas,
 • mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc
 • nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz
 • pievēršamies teātrim un dzejai,
 • mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi
 • veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 • no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 • šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs
 • - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************