Par mums

 

No vēstures

 1

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestvesture1āde kā pirmā tipveida pašvaldības pirmsskolas iestāde savas durvis 100
mazajiem cēsniekiem vēra 1963.gada rudenī. Bērni tika uzņemti 5 grupās, kuras izvietojās trijos divstāvu korpusos ar lielām plašām telpām. Te katrai grupai bija arī atsevišķa guļamtelpa gan pusdienas, gan nakts miedziņam, jo vairums bērnu tajos laikos dzīvoja dārziņā visu nedēļu, ar bērnu skaitu līdz pat 33 bērniem grupā.


 Līdz 2013. gadam vienīgā bērnudārza vadītāja bijusi Māra Rozenberga, kuras vadībā izveidots stabils darbinieku kolektīvs ar noturīgām tradīcijām, izmantotas iespējas piedalīties dažādos projektos un nemitīgi gādāts par iestādes labiekārtošanu un uzturēšanu. 
1980.gada piebūve pavēra kvalitatīvas pārmaiņas gan telpu, gan bērnu un darbinieku skaita ziņā. Nu jau iestādē bija 8 grupas, kurās itin daudzveidīgs un mainīgs bērnu kontingents. Ja no darbības pirmsākumiem tika aprūpēti ne vien veselie, bet arī bērni ar tbc kontaktu, tad 80-os gados veidojās grupas arī ar valodas traucējumiem un dažādu reorganizāciju periodos pat pirmās klases.4 Iestādē ienāca daudz jaunu darbinieku un kolektīvs vēl vairāk stabilizējās un saliedējās.
     Rosība no pašiem pirmajiem gadiem notika arī āra rotaļlaukumos, darbinieki un vecāki no mežmalām un saviem dārziem izraka un teritorijā pārstādīja gan bērzus, gan ceriņus, gan jasmīnus. Iekoptā teritorija, prasmīgais, atbildīgais un darbīgais kolektīvs, mērķtiecīgi veidotā un izmantotā materiālā bāze, nodrošināja interesantu un daudzveidīgu bērnu darbību.
     Bērnu veiksmīga sagatavošana skolai guva atsaucību un uzticību ne vien bērnu, bet arī vecāku un sabiedrības vidū. Mūsu darbs tika pamanīts un pozitīvi novērtēts arī republikas mērogā, mēs uzņēmām ciemiņus un dalījāmies pieredzē ar kolēģiem no citām pilsētām, kaimiņu republikām.

3Pēc pēdējās lielākās reorganizācijas1992.gadā šodienas kolektīvs, kurā ir daudz radošu, darbīgu, talantīgu profesionālu un mīļu pedagogu, saimniecisko darbinieku nodrošina vispusīgu aprūpi, radošu bērnu attīstību un izglītību. Iestādē ir stabils ikdienas ritms, konsekventi tiek koptas latviskās un kolektīvā iedibinātās tradīcijas, tiek ieviestas jaunas, bērnu izziņu un pozitīvas  emociju rosinošas aktivitātes.
   
Nopietnas pašvaldības rūpes un Eiropas investīcijas iestāde piedzīvo sākot ar 2004.gadu, dscf8640kad pakāpeniski, atbilstoši šodienas prasībām, tiek sakārtoti grupu sanitārie mezgli, siltināta un renovēta ēka, nomainīti  logi, apkure, apgaismojums, grīdas, iekšējais ūdensvads, ierīkota ventilācijas, ugunsaizsardzības signalizācijas, zibens novadīšanas sistēmas.

Sadarbības ar Cēsu Rotari  kluba un Zviedrijas Rotari  klubu finansēm, Cēsu pašvaldības

p5262427

 atbalstu un līdzfinansējumu 2007.gadā top āra rotaļlaukumu projekts „Saule”, kas pilnībā izmaina šo zonu,  paverot jaunas iespējas brīvdabas
 pedagoģijas aktivitātēm.

Kopš 2013. gada par iestādes vadītāju strādā Līga Balode . Šodienas kolektīvs par savu galveno prioritāti atzinis bērnu audzināšanu dzīvei nākotnes sabiedrībā - attīstot bērnu lemtspēju, patstāvību, prasmi sadarboties, vienlaikus saglabājot nezūdošās vērtības - nacionālās identitātes stiprināšanu, dabas iepazīšanu, morālo īpašību veidošanu.

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01011111, kurā uzņemti 155 bērni

c4piibsmall