Personāls

     Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādi vada iestādes vadītāja Līga Balode, tās darbību nodrošina un apkalpo :    

• vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā;
• metodiķe;

• lietvede;

   medmāsa;

16 kvalificētas pirmsskolas skolotājas;
• mūzikas skolotāja Monta Salmiņa

    
• sporta skolotāja Dace Grīnfelde
• logopēde Vineta Eigita - Kupča 

  • speciālais pedagogs Ieva Kurpniece

 

9 skolotāju palīdzes;
• veļas pārzine;
• koplietošanas telpu apkopēja;
• remontstrādnieks

Bērnu ēdināšanu nodrošina SIA"Žaks"

Teritorijas sakopšanu nodrošina z/s "Kliģēni"

 

    No 20 pedagogiem 17 ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 skolotājas vēl  mācās   Latvijas Universitātē.